Ubezpieczenie na życie – co warto o nim wiedzieć?

0
1267
Ubezpieczenie na życie

Odszkodowanie w ramach polisy na życie wypłacane jest uposażonym osobom w przypadku śmierci właściciela świadczenia. Umowę z danym towarzystwem można zawrzeć na czas określony lub okres dożywotni. Warto wiedzieć, dlaczego warto zdecydować się na zakup polisy.

Ochrona bliskich osób

Świadczenie na życie zostało stworzone w celu zapewnienia ochrony bliskim właściciela ubezpieczenia, na wypadek jego śmierci. Polisa nie należy do obowiązkowych ubezpieczeń, jednak odszkodowanie w ramach umowy z danym towarzystwem może pokryć również koszty leczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub poważną chorobą. Przy wyborze odpowiedniego pakietu warto kierować się różnorodnymi czynnikami, a nie jedynie wysokością comiesięcznej składki. Korzystając ze strony cuk.pl, można zakupić polisę dostosowaną do preferencji, możliwości finansowych oraz potrzeb rodziny.

Odmowa zawarcia umowy

Ubezpieczyciel może odmówić sprzedaży świadczenia na życie, jeśli po analizie uzna, że ryzyko śmierci danej osoby jest zbyt duże. Sytuacja ta dotyczy zazwyczaj przypadków, gdy stan zdrowia wnioskodawcy zostanie uznany za zły. Odmowa może być również argumentowana niebezpieczeństwem rozwoju u ubiegającego się o polisę chorób, mogących zagrażać bezpośrednio życiu danej osoby. Duże znacznie ma również wiek wnioskującego. Jeśli będzie on wyższy niż ten akceptowany przez ubezpieczyciela, wówczas zakup polisy może okazać się niemożliwy.

Zasady zawierania umowy

Kupując świadczenie na życie, właściciel polisy może decydować o sumie odszkodowania wypłacanego w przypadku swojej śmierci. Składki można opłacać kwartalnie, miesięcznie lub rocznie. Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony. Właściciel polisy może wskazać uposażone osoby, które otrzymają odszkodowanie w przypadku jego śmierci. Ocena zdrowia dokonywana jest na podstawie ankiety medycznej, którą powinien wypełnić ubiegający się o ubezpieczenie. Podawane informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Polisa na życie to forma finansowej ochrony bliskich w przypadku śmierci właściciela świadczenia lub doznania przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto jednak pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe mają swoje regulaminy i nie każdy wnioskodawca może liczyć na pozytywne rozpatrzenie prośby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here