Certyfikat ISO 9001 – jak go uzyskać?

0
304
Certyfikat ISO 9001

Certyfikaty ISO, czyli certyfikaty poświadczające jakość funkcjonowania danego zakładu, to międzynarodowe normy, często stanowiące podstawę do rozpoczęcia działalności poza granicami kraju. Jeśli szukasz kontrahentów zagranicznych, wówczas konieczne może okazać się dysponowanie odpowiednim certyfikatem. Kluczowym jest między innymi certyfikat ISO 9001, którego przyznanie z pewnością wpłynie na profil Twojej firmy. Poniżej przyglądamy się z bliska charakterystyce tego certyfikatu oraz podpowiadamy jak możesz go uzyskać. 

Przygotowanie do przyznania certyfikatu 

Przyznanie certyfikatu wymaga wdrożenia norm zgodnych z ISO 9001. Najczęściej starania w tym kierunku rozpoczynają się od wyznaczenia celów, które pragniesz uzyskać w swoim przedsiębiorstwie oraz zmian, które musisz wprowadzić. Konieczne będzie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kierowanie całym projektem realizacji i wdrażania norm. Często jest to osoba zatrudniania konkretnie w tym celu, będąca specjalistą wdrożeniowym. Konieczne będzie też przeprowadzenie szkolenia swoich pracowników, uświadomienie im wyznaczników normy ISO oraz związanych z tym standardów pracy. 

Wdrażanie standardów ISO, nazywane też polityką jakości, wymaga przeprowadzenia szczegółowej dokumentacji wszelkich procedur oraz wdrażanych rozwiązań. Dla wielu osób jest to najtrudniejszy etap w całym procesie wdrażania jakości. Dokumenty powinny spełniać określone techniczne normy, a jednocześnie dokładnie faktyczny stan działania Twojej firmy. Najczęściej dokumenty dotyczą: stosowanych procedur, sposobu zarządzania jakością, celów, które pragniesz osiągnąć. W dokumentacji ważne jest także tak zwane mapowanie procesów (stworzenie schematu blokowego), przygotowanie instrukcji pracy oraz szczegółowych formularzy. 

Wdrożenie norm i przeprowadzenie audytu 

Wdrożenie rozwiązań zgodnych z normami ISO 9001 jest procesem rozbudowanym i trudnym. Wymaga wprowadzenia zmian w dotychczas stosowanych rozwiązaniach, a często także dokładnego przeszkolenia znacznej części zatrudnionych pracowników. W wielu zakładach pracy wymaga też ustalenia procedur odnośnie realizacji poszczególnych etapów pracy od nowa, a tym samym – rozpoczęcia przeszkalania dotychczasowych pracowników, zupełnie jakby byli nowo zatrudnionymi osobami. 

W realizacji norm jakości ISO 9001 kluczowe jest także przeprowadzenie audytu potwierdzającego sukces wdrażanych rozwiązań. Audyty można podzielić na dwie grupy – w pierwszej znajduje się audyt wewnętrzny, w drugiej – o wiele ważniejszy – audyt zewnętrzny. 

Pierwszy przeprowadzany jest często przez pracowników danej firmy lub zatrudnionych w tym celu podwykonawców. Polecamy skorzystać zwłaszcza ze specjalistycznej pomocy firm zajmujących się wykonywaniem audytów jakościowych. Certyfikat ISO 9001 – GCS Quality oferuje kompleksowe usługi związane z przeprowadzeniem kontroli norm i procedur. 

Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu masz możliwość przeprowadzania audytu zewnętrznego, a po jego pozytywnym zakończeniu – uzyskania certyfikacji. Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest w Twoim zakładzie pracy przez wybrane przedsiębiorstwo certyfikujące. Warto wybierać wyłącznie doświadczonych kontrahentów, dla których finalizacja procesu certyfikacji nie będzie pierwszym tego typu doświadczeniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here