Czy właściciel spółki odpowiada swoim majątkiem?

0
107
Czy właściciel spółki odpowiada swoim majątkiem?
Czy właściciel spółki odpowiada swoim majątkiem?

Właściciel spółki może ponosić odpowiedzialność majątkową za zobowiązania firmy, ale istnieją różne rodzaje spółek i posiadają one odmienne reguły dotyczące rozliczeń finansowych. W poniższym tekście omówimy kwestię odpowiedzialności właściciela za długi firmowe.

Odpowiedzialność właściciela spółki za długi firmy

Czy właściciel spółki odpowiada swoim majątkiem? To pytanie, które często zadają sobie przedsiębiorcy zastanawiający się nad formą prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedź na nie jest jednak dość skomplikowana i wymaga dokładniejszego przyjrzenia się kwestii odpowiedzialności za długi firmy.

W Polsce istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), spółka jawna (SJ), spółka komandytowo-akcyjna (SKA) czy też najpopularniejsza w ostatnich latach forma – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Każda z tych firm ma inny sposób funkcjonowania oraz określone przepisy dotyczące odpowiedzialności jej właścicieli za długi.

Jeśli chodzi o JDG, to tu sytuacja wygląda dość prosto – osoba fizyczna rejestruje swój biznes jako jednoosobową działalność gospodarczą i tym samym staje się jej własnym szefem. W przypadku niewypłacania przez nią należnych podatków lub opóźnienia w płatnosciach względem kontrahentów może ona ponosić pełną osobistego ryzyko finansowe.

Inaczej sprawa wyglada dla pozostałyh rodzajów firma a szczególnie dla sp. z o.o. Właściciele takiej firmy posiadają ograniczoną odpowiedzialność, co znaczy że w przypadku problemów finansowych, ponoszą oni ryzyko jedynie do wysokości kapitału zakładowego wpłaconego na firmowe konto bankowe.

Należy jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których właściciel spółki może zostać obciążony osobistym długiem za sprawy dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przede wszystkim chodzi tu o tzw. przestępstwa karne popełnione przez przedsiębiorcę – jeśli np firma dopuści się oszustwa podatkowego lub innej formy wykroczenia i zostanie ukarana grzywną czy pozbawieniem wolności to jej szefowie mogą być zobowiązani do pokrycia kosztów wymierzonej im kary.

Podobnie sprawa ma sie gdy dochodzi do niewypłacania wynagrodzeń pracownikom – tutaj również właściciele firmy są solidarnie odpowiedzialni za uregulowanie należnych kwot względem swoich pracowników oraz ewentualnego rozwiązania umowy pracy ze stosownymi odprawami itp..

Warto jeszcze wspomnieć ,że przy zawieraniu jakichkolwiek umów biznesowych (np najmu lokalu) warto dokładniej zapoznań się warunkiami tych kontraktóww zwlaszcza ich klauzlum dodatkowym. Wiele umów bowiem przewiduje stosowanie poręczeń osobistych przez właścicieli spółki, co w praktyce oznacza ,że poniosą oni koszty związane np. ze zwłokami płatniczymi wynikającymi z takiej umowy.

Podsumowując – odpowiedzialność właściciela firmy za długi jest uzależniona od formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz rodzaju i charakteru popełnionych wykroczeń czy uchybień prawnych . Jednak każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że decyzja o założeniu własnej firmy wiąż się nie tylko z potencjalnym sukcesem biznesowym ale również ryzykiem finansoweim które może dotknąć jego prywatnego majątku.

Wezwanie do działania: Prosimy o dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności właściciela spółki za długi firmy. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach właściciel może odpowiadać swoim majątkiem. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.malamama.pl/, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Link tagu HTML :
Malamama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here