Czy prezes spółki odpowiada swoim majątkiem?

0
169
Czy prezes spółki odpowiada swoim majątkiem?
Czy prezes spółki odpowiada swoim majątkiem?

Prezes spółki może ponosić odpowiedzialność majątkową za decyzje podejmowane w ramach swojej funkcji. Odpowiedź na pytanie, czy prezes odpowiada swoim majątkiem, zależy od formy prawnej spółki oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. W niektórych przypadkach prezes jest chroniony przez ograniczoną odpowiedzialnością przed stratami finansowymi firmy, jednak istnieją również sytuacje, gdy musi on ponieść osobistą odpowiedzialność za szkody powstałe z jego działań lub ich braku.

Czy prezes spółki odpowiada swoim majątkiem?

Czy prezes spółki odpowiada swoim majątkiem? To pytanie, które często zadają sobie przedsiębiorcy i osoby zainteresowane prowadzeniem biznesu. Odpowiedź na to pytanie jest jednak dość skomplikowana.

W Polsce istnieją różne formy prawne działalności gospodarczej, w tym spółki kapitałowe (np. spółka akcyjna czy też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). W przypadku takiej formy prawnie uregulowanej, za długi wynikłe ze stosunków cywilnoprawnych ponoszą wyłącznie sama spółka oraz jej udziałowcy lub akcjonariusze.

Zgodnie z polskim kodeksem handlowym zarządca – a więc także prezes – nie odpowiada za długi samej firmy. Nie oznacza to jednakże całkowitego braku odpowiedzialności prezesa wobec innych podmiotów funkcjonujących na rynku i osób trzecich.

Jeśli firma została np. pozwana przez swojego kontrahenta za niewypłacenie należnej kwoty pieniężnej lub naruszenie umowy sprzedaży albo usługowej, może okazać się że strona powództwa skieruje roszczenia przede wszystkim przeciwko firmie jako takiemu ale jednocześnie żądając od sądu orzeknięcia solidarnej odpowiedzialnośći członków zarządu (w tym również prezesa) wedle art 299 Kodeksu Spółek Handlowych.

Solidarna odpowiedzialność oznacza, że zarządca wraz z pozostałymi członkami (np. dyrektor finansowy czy też prezes) odpowiada za dług firmy na równi oraz jest obowiązany do jego spłaty. Zgodnie jednakże z polskim prawem cywilnym i kodeksem handlowym solidarność ta dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonując swoje obowiązki prezesa dopuści się on działania sprzecznego ze stanem prawnym lub statutem spółki albo umyślnie naruszy interesy podmiotów trzecich.

Warto także pamiętać o tym, że nieodpowiednia dokumentacja księgowa czy brak stosownych wpisów mogą skutkować powstaniem odpowiedzialności karnoskarbowej dla samego prezesa a nawet innych osób funkcjonujących w strukturze organizacyjnej danej firmy (np. głównego księgowego).

Jak więc wynika z powyższego rozważań – prezes spółki nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności majątkowej za wszelkie zadłużenia firmy ale jednocześnie może zostać pociągniety osobiście do kosztowania sądowego jeśli zachowanie tej osoby będzie uznane przez sędziego jako rażące niedbalstwo lub celowe działanie szkodliwe dla innych podmiotów gospodarczych.

Podsumowując – decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej to poważna decyzja, wymagająca wiedzy na temat prawa i przepisów regulujących funkcjonowanie firm. Prezes spółki nie odpowiada swoim majątkiem za długi firmy ale jednocześnie może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej czy karnoskarbowej, jeśli zachowania te będą uznane przez sąd jako naganne lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wezwanie do działania: Proszę skontaktować się z odpowiednim prawnikiem lub doradcą finansowym w celu uzyskania informacji na temat odpowiedzialności majątkowej prezesa spółki.

Link tag HTML :
Makelifetasty.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here