Przedszkole prywatne czy publiczne?

0
424
Przedszkole prywatne czy publiczne

W obecnych czasach, gdy sytuacja ekonomiczna nie zawsze pozwala na pozostanie w domu wraz z dzieckiem, aby czuwać nad jego wychowaniem i edukacją, wybór odpowiedniego przedszkola wydaje się być kluczowym, przed jakim stają rodzice. Nie ma w tym nic dziwnego – w końcu będzie to miejsce, w którym ich pociecha spędzi kilka godzin każdego dnia. Naturalnym jest zaś to, że każdy rodzic chce dla swojego potomka jak najlepiej. Siłą rzeczy pojawia się więc pytanie: posłać dziecko do przedszkola publicznego czy prywatnego?

Przedszkole prywatne, to placówka dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza, którą może założyć zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, czyli stowarzyszenie czy fundacja. W odróżnieniu od przedszkola publicznego, nie jest ono finansowane przez samorząd, w związku z czym za uczęszczanie dziecka do takiej placówki konieczna jest opłata czesnego.

Warto jednak wiedzieć, że prywatne przedszkola są tak samo zobowiązane do realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego jak punkty publiczne. Co ważne, opiekę nad dziećmi muszą w nich sprawować osoby wykwalifikowane, posiadające dyplom ukończenia studiów pedagogicznych. Nie zachodzą więc obawy, że dziecko coś ominie z tego tytułu lub będzie umiało mniej zajęć niż w przedszkolu publicznym – wręcz przeciwnie! Placówki prywatne oferują więcej zajęć dodatkowych, często ukierunkowanych na zdolności dziecka i wspierających jego predyspozycje. Co więcej, cechują się one mniejszą liczbą dzieci w grupie, niż przedszkola publiczne, co przekłada się na ilość czasu, jaką opiekunowie mogą poświęcić dzieciom. W rezultacie mają z nimi bardzo dobry kontakt.

Szczególnie ważną dla rodziców informacją jest to, że nabór do przedszkoli prywatnych trwa przez cały rok. Umożliwia to zapisanie dziecka w dogodnym dla siebie oraz maluszka momencie i nie wymusza szczególnych zmian w harmonogramie funkcjonowania rodziny. Nie zawsze rodzice i dzieci są gotowi na rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w momencie, gdy ruszają nabory do placówek publicznych. Nauka powinna zaś być przygodą i wiązać się z pozytywnymi skojarzeniami.

Przedszkola prywatne są zwykle nastawione na personalistyczne podejście do uczniów, co pozytywnie wpływa na panującą w nich atmosferę. Duży nacisk kładzie się w nich na prawidłowy rozwój młodego człowieka, co osiąga się dzięki stosowaniu wielu metod dydaktycznych i wykorzystaniu nowoczesnego zaplecza dydaktyczno-edukacyjnego, w które są zaopatrzone.

Nie mniej ważny jest aspekt wychowania. Programy wychowawcze w przedszkolach prywatnych włączają rodziców w proces kształtowania młodego człowieka i wymagają ich bliskiej współpracy, ponieważ utrwalanie prawidłowych nawyków powinno odbywać się również w domu. Dzięki temu osiągnięcie celu, jakim jest wychowanie dziecka na szczęśliwą i dobrą osobę, staje się znacznie prostsze. Wejdź na stronę Niepubliczne prywatne Praga Południe i zapoznaj się z naszą ofertą.

Samo uczęszczanie do przedszkola jest zaś bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Daje mu bowiem możliwość nie tylko przebywania w grupie rówieśniczej i współdziałania w niej, ale także codziennego odkrywania świata, uczenia się nowych umiejętności i zdobywania wiedzy. Dziecko staje się samodzielne, rozwijana jest jego wyobraźnia i kreatywność, a także kompetencje językowe. Tym bardziej więc wybór miejsca, w którym będzie zachodził proces jego edukacji, jest ważny i powinien być dobrze przemyślany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here