Na czym polega fiński model edukacji?

0
105
Na czym polega fiński model edukacji?
Na czym polega fiński model edukacji?

Fiński model edukacji to system oparty na równości, innowacyjności i indywidualizacji. W tym modelu szkoły są bezpłatne, a każdy uczeń ma dostęp do darmowych podręczników oraz posiada prawo do opieki psychologicznej i zdrowotnej. Fińskie szkoły kładą nacisk na rozwój umysłu dziecka poprzez naukę przez zabawę oraz wspierają twórczą myśl uczniów w procesie nauki. System ten jest jednym z najlepszych na świecie według raportu Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA).

Równość szans w edukacji

Fiński model edukacji jest jednym z najbardziej znanych na świecie. Jego sukces opiera się przede wszystkim na równości szans, co oznacza, że każdy uczeń ma takie same możliwości osiągnięcia sukcesu w nauce.

W Finlandii system edukacyjny składa się z dwóch etapów: podstawowego i ponadpodstawowego. Pierwszy etap trwa dziewięć lat i obejmuje dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Drugi natomiast to trzyletnia nauka przedmiotów wybieralnych oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Jedną z cech charakterystycznych fińskiego modelu edukacji jest brak ocen dla uczniów poniżej siódmego roku życia. W tym okresie czasami stosuje się sprawdziany kwalifikacyjne lub testy pisemne jako narzędzia pomiarowe postępów dziecka, ale nie są one uważane za ważniejsze niż sam proces uczenia się.

Podczas gdy większość państw wprowadza coraz więcej standardowych egzaminów i rygorystycznej klasyfikacji uczniowskiej już we wcześniejszych latach szkolnych, Fińczycy starają się zapewnić swobodę działania dla swoich pociech aż do momentu przejścia na drugi stopień kształcenia – tam dopiero pojawiają sie pierwsze oficjalne wyniki uzyskane przez studenta

Inną cechą wyróżniającą fiński model edukacji jest brak prywatnych szkół. Wszystkie placówki oświatowe są finansowane przez państwo i podlegają rygorystycznemu nadzorowi Ministerstwa Edukacji.

W Finlandii nauczyciele mają bardzo wysoką pozycję społeczną, co wynika z ich wykształcenia oraz roli, jakiej pełnią w procesie kształtowania przyszłości kraju. Nauczanie to zawód prestiżowy – osoby chętne do pracy muszą przejść kilka etapów selekcji i szkoleń aby dostać się na taki stanowisko.

Każdy pedagog ma również obowiązek uzupełniania swoich umiejętności poprzez programy doskonalenia zawodowego organizowane przez rząd lub inne instytucje edukacyjne – dzięki temu poziom nauki nieustannie wzrasta a uczniowie mogę być pewni że uzyskananana od nich odpowiedź będzie rzetelna

Fińczycy zdają sobie sprawę z faktu, że każde dziecko uczy się inaczej – dlatego system ten opiera się na indywidualnym podejściu do ucznia. Kreatywność jest tu ceniona ponad standardami egzystującymi dla całej klasy czy grup wieku dzieci; praca dydaktyków polega często właśnie na dopasowywaniu metody uczenia siebie do potrzeb konkretnej jednostki tak by uwolnic w niej twórcze myślenie

Innym elementem, który przyczynił się do sukcesu fińskiego modelu edukacji jest inwestycja w nauczanie języków obcych. W Finlandii nauka angielskiego zaczyna się już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dodatkowo uczniowie mają możliwość uczenia się dwóch lub trzech języków.

Należy jednak pamiętać o tym że wykształcenie i ciągłe dokształcanie pedagogów to tylko jeden z czynników składających sie na taki poziom – podobnie ważny jest system wspierania rodzicow poprzez dostępność poradnictwa psychologicznego oraz instytucji pomagajacych dzieciom ze specjalna potrzebami (takimi jak np dysleksja)

Równość szans dla wszystkich uczniów oraz indywidualne podejście do każdego dziecka są jednymi z najważniejszych zalet fińskiego modelu edukacji. Bez względu na to, czy ktoś pochodzi z biednej czy bogatej rodzinny albo ma problemy zdrowotne – wszyscy mają taką samą szansę osiągnięcia sukcesu w nauce i dalszym życiu.

Zapraszamy do zapoznania się z fińskim modelem edukacji na stronie https://www.dlaturysty.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here