Na co można złożyć skargę?

0
59
Na co można złożyć skargę?
Na co można złożyć skargę?

Na co można złożyć skargę?

Często zdarza się, że jako konsumenci spotykamy się z różnymi problemami lub niezadowalającą obsługą ze strony firm. W takich sytuacjach warto wiedzieć, na co możemy złożyć skargę i jakie są nasze prawa. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów sytuacji, w których możemy podjąć działania reklamacyjne.

Zakupy

Kiedy kupujemy produkty czy usługi od firm, mamy prawo oczekiwać ich odpowiedniej jakości oraz spełnienia obietnic producenta czy sprzedawcy. Jeżeli napotkamy problemy np.: produkt okazuje się być wadliwy lub niezgodny z opisem albo firma dostarcza usługę poniżej standardu – powinniśmy zgłosić swoje pretensje.

Gwarancja

Jeśli zakupiony przez nas towar posiada gwarancję (np.: elektronika), a usterki pojawiły się po pewnym czasie użytkowania bez naszej winy – należy zgłosić ten fakt do producenta bądź serwisu technicznego zajmującego się danym produktem. Gwarantując nam możliwość darmowego naprawienia bądź wymiany towaru.

Niezgodność towaru

Kiedy nabywany przez nas produkt jest inny niż zostało to nam obiecano lub oczekiwaliśmy, mamy prawo zwrócić go sprzedawcy i zażądać zwrotu pieniędzy. Warto w takiej sytuacji posiadać paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.

Usługi

Czasami zdarza się, że korzystając z różnych usług (np.: serwisów internetowych czy telekomunikacyjnych) spotykamy się ze złym traktowaniem bądź nieprawidłowymi działaniami pracowników danej firmy. Możemy zgłosić skargę w następujących przypadkach:

Niewłaściwe zachowanie personelu

Jeśli ktoś z obsługi klienta jest dla nas niemiły albo stosuje obraźliwy język – warto zgłosić ten incydent do przełożonego bądź odpowiednich służb kontrolujących daną branże.

Błąd wykonania usług przez firmę

Gdy dostarczona nam usługa wyraźnie odbiega od standardu czy jakości reklamowanej przez firmę – powinniśmy postarać się uzyskań rekompensat na przykład poprzez negocjację ceny za taki niedoszacowany produkt/usług oraz ewentualne naprawienie szkód jakiekolwiek zostały spowodowane niewłaściwie wykonanym zadaniu/funkcji urządzenia itd…

Rozwiązanie sporów konsumenckich

W przypadku, gdy nasze reklamacje nie przynoszą oczekiwanych efektów i nadal jesteśmy w sytuacji niekorzystnej dla siebie – możemy zgłosić sprawę do odpowiednich instytucji lub organizacji zajmujących się rozwiązywaniem sporów między konsumentami a firmami.

Rzecznik praw konsumenta

Jest to osoba pełniąca funkcję reprezentanta interesu klienta oraz pomagająca mu w dochodzeniu swojego prawa. Rzecznicy są dostępni zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnokrajowym. Można skontaktować się z nimi pisemnie bądź telefonicznie.

Sady polubowne

Inną opcją jest udać się do sadowych mediatorów prowadzących rozmowy pomiędzy stronami spornymi, żeby znaleźć kompromisowe wyjście z danej sytuacji bez potrzeb odwoływań do dalszych etapach postępowania (np.: procesy sądowe).

Zakończenie:

Mając świadomość swoich praw jako konsumenta, warto korzystać ze wszystkich możliwości zgłaszania skarg czy reklamacji na produkty/usług które nam zostały sprzedane/nabyte/udzielone przez firmy. Podejmowanie działań ma sens zwłaszcza, gdy jesteśmy przekonani o swojej racji oraz posiadamy odpowiednie dowody potwierdzające nasze roszczenia. Pamiętajmy jednakże, żeby być konkretnym i uprzejmym w kontaktach z firmą bądź instytucjami pomagającymi nam rozwiązywać problemy – to pozwoli na szybszą reakcję ze strony drugiej strony.

Można złożyć skargę dotyczącą różnych spraw, takich jak usługi konsumenckie, jakość produktów lub usług, nieuczciwe praktyki handlowe itp.

Oto link tagu HTML do strony internetowej https://www.boboija.pl/:

Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here