Kto wymyślił polski system edukacji?

0
244
Kto wymyślił polski system edukacji?
Kto wymyślił polski system edukacji?

Polski system edukacji został opracowany przez grupę wybitnych polskich pedagogów w XIX wieku. Jego rozwój był inspirowany ideami oświecenia i dążeniem do zapewnienia równych szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci bez względu na ich pochodzenie społeczne czy ekonomiczne. W ciągu kolejnych dziesięcioleci system ten ulegał licznej reformie, a jego obecna forma opiera się głównie na ustawach z 1991 roku oraz reformach wprowadzonych w ostatnich latach.

Historia polskiego systemu edukacji

Kto wymyślił polski system edukacji? Aby zrozumieć, skąd się bierze nasz obecny model szkolnictwa, musimy cofnąć się do czasów przedrozbiorowych.

W Polsce już w XVI wieku powstawały pierwsze szkoły średnie. W 1740 roku za panowania Augusta III Sasa utworzono Komisję Edukacji Narodowej – pierwszy na ziemiach polskich organ państwowy zajmujący się sprawami oświatowymi. Jej zadaniem było m.in. kształcenie kadry nauczycielskiej oraz otwieranie nowych placówek edukacyjnych.

Po rozbiorach Polski (1772-1795) sytuacja zmieniła się diametralnie i system oświatowy został podporządkowany rządowi zaborczemu Rosji, Prus czy Austrii. Zaczęło brakować pieniędzy nie tylko na zakładanie nowych instytucji ale również ich remontowanie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt dydaktyczny.

Mimo to Polacy nie zaprzestawali działań mających ulepszyć swoje warunku nauki – dzięki temu powstało wiele prywatnych uczelni lub inicjatywy społeczne tworzone przez ludzi chcących poprawić stan swego kraju poprzez lepszą edukację narodu

Za II Rzeczypospolitej nastąpiła kolejna reforma oświatowa oparta głównie na wzorach zachodnich. Wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci między 7 a 14 rokiem życia, otwarto nowe placówki edukacyjne oraz wprowadzono podział klasowy.

System ten przetrwał do wybuchu II wojny światowej i okupacji niemieckiej (1939-1945). Nauka była prowadzona w tajemniczych pomieszczeniach lub ukrywana przed hitlerowskimi żołnierzami – nie było mowy o jakimkolwiek planie rozwoju systemu edukacyjnego.

Po zakończeniu działań wojennych Polska znalazła się pod kontrolą komunistycznych rządów, które przejęły pełną kontrolę nad polskim systemem oświaty. Przebudowa odbyła się według sowieckiego modelu – naukę traktowano jako narzędzie ideologicznego sterowania społeczeństwem.

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiło kolejne podejście reformatorskie zmieniające sposób finansowania szkół czy ich samodzielnego zarządzania. Niemałe kontrowersje budziły również próby ograniczenia liczby lekcji religii

Obecnie polski system edukacji opiera się głównie na ustawowych regulacjach dotyczących wymagań dydaktyczno-programowych, sposobów oceniania uczniów oraz statutowych uprawnień organom państwowym zajmującym się sprawami oświatowymi.

W Polsce działa wiele rodzajów szkół – od publicznych do prywatnych, a także tzw. „szkoły niepubliczne”, w tym wyznaniowe czy językowe. W trakcie pandemii koronawirusa wprowadzone zostało nauczanie zdalne dla uczniów co wymagało przystosowania przez polski system edukacji do nowych warunków pracy

Podsumowując – kto wymyślił polski system edukacyjny? Można powiedzieć, że był to proces ciągły oparty na wielu inicjatywach społecznych i rządowych oraz wzorach zachodnich jak również sowieckich, które miały swoje pozytywy ale też negatywy.
Dzięki temu Polacy mają możliwość nauki we wszystkich etapach życia dzięki licznym placówkom oświatowym zróżnicowanego typu i profilu działania .

Wezwanie do działania: Sprawdź, kto wymyślił polski system edukacji! Znajdziesz odpowiedzi na stronie https://www.hemoroidy24.pl/.

Link tagu HTML: https://www.hemoroidy24.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here