Kto nie może być pracownikiem?

0
115
Kto nie może być pracownikiem?
Kto nie może być pracownikiem?

Kto nie może być pracownikiem?

Jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania rynku pracy jest określenie, kto może zostać uznany za pracownika. Istnieją pewne grupy osób, które ze względu na różne przyczyny nie mogą podjąć tradycyjnej formy zatrudnienia.

Osoby poniżej 16 roku życia

Zgodnie z polskim prawem pracy osoba musi mieć co najmniej 16 lat, aby móc legalnie podjąć pracę. Jest to warunek wynikający zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i ochrony interesu dziecka. Pracodawca powinien weryfikować wiek potencjalnego pracownika przed zawarciem umowy o prace.

Młodociani między 16 a 18 rokiem życia

Dla młodych ludzi w wieku od 16 do 18 lat obowiązują specjalne przepisy dotyczące ich sytuacji na rynku pracy. Osoby te mają ograniczenia czasowe oraz zakres wykonywanych czynności zawodowych.
Mogą one podejmować lekkie prace fizyczne lub pomocnicze przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Praca kobiet w ciąży

Kobieta będąca w stanie błogosławionym również ma swoje szczególne prawa. W związku z tym, że ciąża jest okresem wymagającym szczególnej troski i ochrony zdrowia matki oraz nienarodzonego dziecka, niektóre rodzaje prac są dla nich zabronione.
Pracownica w ciąży może być zwolniona ze specjalnymi warunkami dotyczącymi pracy fizycznej lub stresującej.

Osoby niepełnosprawne

Prawo polskie gwarantuje równe szanse na podjęcie pracy osobom niepełnosprawnym. Jednakże istnieją pewne ograniczenia wynikające zarówno ze stanu zdrowia jak i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania określonej profesji.

Dłużnicy alimentacyjni

Osoby które mają duże długi alimentacyjne mogą mieć trudności w znalezieniu legalnego zatrudnienia. Zgodnie z prawem osoba obarczona takim zadłużeniem może zostać pozbawiona części swojej pensji na rzecz spłacone długów.

Kazirodczy stosunek służbowy

Jedną sytuacji, która uniemożliwia zostanie pracownikiem jest występowanie między potencjalnym pracodawcą a kandydatem relacji pokrewieństwa (np.: małżeństwo). Tego typu powiązania mogłyby prowadzić do konfliktu interesów lub nieprzejrzystych decyzji na szkodę innych pracowników.

Przestępstwa i przeszłość kryminalna

Kolejną grupą osób, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy są osoby skazane za poważne przestępstwa. Pracodawcy często wymagają przedstawienia dokumentacji potwierdzającej brak wcześniejszych karalności jako warunek zatrudnienia.
Jednakże istnieje wiele stanowisk pracy, w których niekaralność jest absolutnym wymogiem ze względów bezpieczeństwa (np.: praca z dziećmi).

Zakończenie

Podsumowując, rynek pracy regulowany jest przez różnorodne przepisy prawne dotyczące wykluczenia pewnych grup osób z możliwości podjęcia tradycyjnej formy zatrudnienia. Wynika to zarówno ze względów zdrowotnych jak i społeczno-ekonomicznych oraz ochrony interesu publicznego.

Wezwanie do działania:

Zgodnie z przepisami prawa, osoby poniżej 16 roku życia nie mogą być pracownikami. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat na stronie internetowej Gautama.pl.

Link tagu HTML :
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here