Kto musi wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty – jak zapisane jest to w polskim projekcie ustawy?

0
401
Kto musi wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty - jak zapisane jest to w polskim projekcie ustawy

Prace nad projektem polskiej ustawy o ochronie sygnalistów trwają. W wyniku konsultacji publicznych do autorów dokumentu spłynęło bardzo dużo uwag i sugestii. Czekamy zatem na ostateczny projekt ustawy, który będzie regulował tą ważną kwestie.

Czy wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do wprowadzenia wymagań dotyczących ochrony sygnalisty?

Zgodnie z projektem krajowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa do wprowadzenia stosownych regulacji zobowiązani są pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników. Limit ten nie dotyczy podmiotów działających w oparciu o przepisy dotyczące usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Ustawodawca wskazał dwa terminy wprowadzenia przepisów:

  • dla podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych zatrudniających co najmniej 250 pracowników jest to 17 grudnia 2021 r.,
  • dla podmiotów prywatnych zatrudniających od 50-249 pracowników – 17 grudnia 2023 r.

Jak rozumieć pojęcie pracownika w ustawie o ochronie osób zgłaszających?

Należy przez to rozumieć pracowników zgodnie z art. 2 ustawy w dnia 26 czerwca 1974 r. (kodeks pracy) oraz pracowników tymczasowych zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Co ważne podkreślenia limit pracowniczy dotyczy zatrudnionych osób, a nie etatów.

Czy mogę dobrowolnie wprowadzić przepisy?

Tak. Ustawodawca unijny, jak również krajowy wielokrotnie wskazują, że obsługa zgłoszeń wewnętrznych przez pracodawcę ma na celu samodoskonalenie się organizacji i eliminacja nadużyć. Zatem wprowadzenie systemu zgłaszania nieprawidłowości np. https://sygnalista24.info/ może być nie tyle obowiązkiem, a wręcz świadomym działaniem przedsiębiorców. Wiele firm buduje kulturę swojej organizacji z pełną świadomością, ponieważ chcą być postrzegani jako uczciwi i przejrzyści. W osiągnięciu tego celu może pomóc również norma ISO 37002:2021, która zawiera wytyczne dotyczące zarządzania systemami zgłaszania nieprawidłowości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here