Kiedy opłaca się założyć spółkę?

0
123
Kiedy opłaca się założyć spółkę?
Kiedy opłaca się założyć spółkę?

Opłaca się założyć spółkę w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zwiększyć swój potencjał finansowy i rozwojowy. Wspólnicy ponoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale dzięki temu mają większy dostęp do źródeł finansowania oraz możliwość łatwiejszego pozyskiwania klientów i kontrahentów. Spółka może też zapewnić lepsze warunki podziału obowiązków między wspólnikami oraz uchronić ich prywatny majątek od ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu. Ostatecznie decyzja o założeniu spółki powinna być uzależniona od charakterystyki danego biznesu oraz celów jakie przedsiębiorcy sobie stawiają na przyszłość.

Zalety i wady zakładania spółki

Kiedy opłaca się założyć spółkę? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Decyzja o zakładaniu spółki to poważna kwestia, wymagająca gruntownej analizy i przemyślenia.

Zalety zakładania spółki są liczne i różnorodne. Przede wszystkim pozwala ono na podział odpowiedzialności pomiędzy wspólników oraz zwiększenie kapitału przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie nowych inwestorów lub emisję akcji. Spółka może również korzystać z preferencyjnych form opodatkowania, co w długoterminowej perspektywie jest bardzo korzystne dla jej właścicieli.

Inną ważną zaletą zakładania spółki jest możliwość wprowadzenia do niej specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności różnych ludzi ze świata biznesu czy nauk technicznych – tak zwanych aniołów biznesu lub venture capital’istów – którzy swoją pomocą mogą wesprzeć rozwój firmy.

Jednakże decyzja o utworzeniu własnego przedsiębiorstwa jako osoby prawnej niesie też pewne ryzyko finansowe i odpowiedzialność prawniczą wynikającą m.in. z obowiązkowego wywiązywania się ze wszystkich ustawowych norm dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej czy płacenia podatków.

Ponadto, założenie spółki wiąże się z pewnymi kosztami. Zanim rozpocznie ona działalność, konieczne jest spełnienie określonych wymagań formalnych – m.in. rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym czy uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Te i inne czynności mogą być czasochłonne oraz generować dodatkowe wydatki dla właścicieli firmy.

Warto również pamiętać o kwestii dobrego zarządzania firmą i dbałości o jej rozwój na przyszłość – co niekiedy może stanowić niemałe wyzwanie dla wspólników lub dyrektorów spółek.

Podsumowanie

Zakładanie własnej spółki to decyzja poważna i wymagająca gruntownej analizy korzyści oraz zagrożeń wynikających z prowadzenia takiej formy biznesu. Pozytywne aspekty zakładania osoby prawnej obejmują możliwość pozyskania nowych inwestorów czy aniołów biznesu, preferencyjny system opodatkowania a także lepsze dzielenie odpowiedzialności między wszystkich wspólników.
Nie należy jednak zapominać o ryzyku finansowym jakim niesię ta forma przedsiębiorstwa ale też wysokiego poziomu obciążenia prawnego płynnego np: ze zgody udziałowiec itd. Zdecydowanie warto się zastanowić nad tym, czy założenie spółki jest dla nas najlepszym rozwiązaniem przed przystąpieniem do formalnych czynności – tak aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i problemów w przyszłości.

Podsumowując – wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej powinien być dokładnie przeanalizowany pod kątem korzyści jakie daje posiadanie osoby prawnej ale również zagrożeń wynikających z jej funkcjonowania.

Wezwanie do działania: Jeśli planujesz założenie spółki, warto zrobić to w momencie, gdy masz konkretny biznesplan i środki finansowe na rozpoczęcie działalności. Nie zwlekaj z decyzją – czasem lepiej działać niż tylko myśleć o tym! Zapoznaj się również ze wskazówkami dotyczącymi zakładania własnej firmy na stronach Magazynu TUIteraz.pl.
Link tag HTML: Magazyn TUIteraz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here