Jak znaleźć księgę wieczystą działki? Do czego może być potrzebna i co powinno się w niej znajdować?

0
333

Księgi wieczyste są dokumentami, które przechowują najważniejsze informacje na temat działek. Obecnie nie są objęte tajemnicą – dostęp do nich jest wolny i można przeczytać z nich informacje zawsze, kiedy są potrzebne, a przede wszystkim wówczas, gdy dokonujemy zakupu nowej nieruchomości.

Do czego zatem potrzebna jest księga wieczysta?

Jak już wspomnieliśmy, księgi wieczyste przechowują najważniejsze informacje na temat nieruchomości – zarówno działek budowlanych prywatnych, jak i innych. Dzięki takim informacjom osoba kupująca działkę może dowiedzieć się, czy oferowana jej nieruchomość rzeczywiście istnieje, a także jaki dokładnie jest jej aktualny stan. Jest to więc jeden z najważniejszych dokumentów dla każdego kupującego, który pozwala uniknąć przykrych konsekwencji złych decyzji.

Księga wieczysta gromadzi także informacje, które są niezbędne dla instytucji państwowych czy banków. Dlatego też może być podstawą prawną do obrony osoby pokrzywdzonej, ale też do żądania odpowiednich należności, które wiążą się z posiadaniem takiej działki.

Jakie zasady obowiązują względem ksiąg wieczystych?

Korzystanie z ksiąg wieczystych przed zakupem nieruchomości jest rekomendowane ze względu na dwie zasady, które ich dotyczą:

  1. zasadę domniemania zgodności wpisów księgi wieczystej ze stanem faktycznym, która oznacza, że jeśli przeczytamy coś w tym dokumencie, powinno być równoznaczne z prawdą;
  2. zasadę rękojmi wiary publicznej, która mówi, że jeśli stan faktyczny i zapisy z księgi wieczystej nie są tożsame, nabywca ma prawo powołać się na znane mu zapisy i tym samym dochodzić należnych mu praw.

Jakie informacje będą w księdze wieczystej?

Księga wieczysta musi zawierać szereg informacji o nieruchomości. Przede wszystkim musi pozwala na jej dokładną identyfikację, dlatego niezbędne są w niej takie dane jak informacje o jej położeniu i podstawowe parametry (przede wszystkim wielkość).

Oprócz tego każda działka posiada swojego właściciela i w księdze wieczystej musi znajdować się informacja o faktycznym właścicielu (a nie np. wynajmującym). Dzięki temu można mieć pewność, czy osoba sprzedająca jest tym, za kogo się podaje i czy faktycznie ma prawo sprzedaży nieruchomości.

Równie ważne są informacje dotyczące obciążeń ciążących na działce (praw majątkowych, roszczeń, długów hipotecznych itp.).

Jak znaleźć księgę wieczystą?

Rejestry ksiąg wieczystych są obecnie upowszechnione, dlatego znalezienie właściwego dokumentu nie sprawia najmniejszego problemu. Jest on dostępny online i bezpłatny. W celu wyszukania właściwego dokumentu należy poznać numer księgi wieczystej po numerze działki lub też numer księgi wieczystej po adresie. W obu przypadkach uzyskany wynik powinien być taki sam.

Jak odkryć te niezbędne informacje? Adres to zazwyczaj łatwiejsze rozwiązanie, gdyż decydując się na zakup nieruchomości zazwyczaj od samego początku znamy jej dokładny adres. Jeśli jednak z jakiegoś powodu takie wyszukiwanie nie jest możliwe, należy dzięki portalowi GeoPortal.gov.pl albo przy pomocy wydziału ewidencji gruntów uzyskać numer działki. Jest to szereg cyfr, umożliwiających jej identyfikację, który z kolei prowadzi do odczytania danych z właściwej księgi wieczystej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here