Jak przebiega zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce?

0
606
zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Przychodzi taki moment w biznesie, w którym jest czas na rozwinięcie skrzydeł i poszerzenie swojej działalności. Przykładem mogą być osoby, które prowadzą już swoją firmę za granicą, ale chcą także pojawić się na rynku polskim. Wówczas interesują się tym, jak przebiega zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce.

Aspekty prawne a zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Obowiązujące zasady prawa polskiego jak najbardziej zezwalają na wykonywanie działalności gospodarczej przez zagranicznego przedsiębiorcę na terenie Polski. Ważnym aspektem jest to, że przedmiot działalności oddziału polskiego nie może różnić się od tego zagranicznego. Warunkiem, który pozwala na zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce jest także to, by prawo w kraju, w którym forma pierwotnie została zarejestrowana, pozwalało na rejestrację oddziału w Polsce. Mamy tu do czynienia z tak zwaną zasadą wzajemności.

Zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce – kwestie formalne

Nikt nie powiedział, że zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce jest procesem łatwym i szybkim w realizacji. Tak naprawdę wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych. Podstawowym aspektem, który musi zostać zweryfikowany, jest to, czy w akcie założycielskim firmy w ogóle została przewidziana opcja założenia zagranicznego oddziału. Jeżeli ten krok mamy za sobą, konieczne jest podjęcie uchwały, uwzględniającej przedmiot działalności oddziału, nazwę oraz siedzibę, a także osobę, która będzie odpowiedzialna za reprezentowanie przedsiębiorstwa w nowym miejscu. Następnym krokiem jest złożenie podlegającemu opłacie sądowej wniosku. Niezbędne jest także dołączenie do wspomnianego wniosku następujących dokumentów: odpis aktu założycielskiego, odpis z rejestru przedsiębiorców, uchwałę poświadczającą powołanie oddziału, a także wzór podpisu osoby, która jest uprawniona do reprezentowania firmy na terenie Polski. Niektóre z tych dokumentów mogą wymagać tłumaczenia (przysięgłego) na język polski lub poświadczenia notarialnego.

Koszty związane z rejestracją oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Wiadome jest, że zakładanie oddziału formy zagranicznej w Polsce wiąże się z opłatami. Oplata sądowa to 500 złotych od wniesienia wniosku o rejestrację oddziału, natomiast opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 złotych. Dodatkowe koszty trzeba będzie ponieść za uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów, oscylują one w granicach od 300 do 600 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here