Czy pracownik może odmówić pracy na innym stanowisku?

0
51
Czy pracownik może odmówić pracy na innym stanowisku?
Czy pracownik może odmówić pracy na innym stanowisku?

Czy pracownik może odmówić pracy na innym stanowisku?

Czy pracownik może odmówić pracy na innym stanowisku?

Pracownicy często spotykają się z sytuacją, w której zostaje im zaproponowane inne stanowisko w firmie. Czasami jest to spowodowane potrzebą przesunięcia personelu lub reorganizacji działów. W takiej sytuacji pojawia się pytanie – czy jako pracownik można odmówić podjęcia nowej roli? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników.

Jakie są prawa i obowiązki pracownika?

Każdy pracownik ma swoje prawa oraz obowiązki wynikające zarówno z umowy o pracę, jak również przepisów kodeksu pracy. Jednym ze świadczeń wynikających z tej umowy jest wykonywanie określonego zadania na danym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę a propozycja zmiany stanowska

Główna kwestia wiąże się jednak głównie ze zmianą warunki dotychczasowego zawarcia kontraktu poprzez proponowanie przez stronę zakładającą możliwości jego rozwiązania albo zwolnienia do innej niż dotychczas wykonywanej pracy.

Propozycja zmiany stanowiska

Jednym z przypadków, w których pracodawca może zaproponować pracownikowi nowe stanowisko jest reorganizacja firmy lub zwolnienie z innego powodu. Jeśli propozycja ta ma miejsce, to nie oznacza automatycznie konieczności jej przyjęcia przez stronę drugą – czyli osobę wykonującą dany zawód. Pracownik ma prawo do odmowy podjęcia nowej roli i kontynuowania obecnych obowiązków służbowych na danym miejscu.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art 42 paragraf 1) „Przedsiębiorcy mają możliwość dokonania rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jednostronnego tylko za porozumieniem stron”. Oznaczając mniej więcej że jeśli zachodzi taka potrzeba jak np restrukturyzacji – osoba wynajmująca musi ustalić warunki które będą korzystne dla wszystkich uczestników tego procesu.

Czy każdy rodzaj zmiany wymaga zgody?

Należy jednak pamietać że istotną kwestia są tak naprawdę dwa względny kluczowe pytanie:
– Czy proponowane zadanie różni się znaczco od poprzednio zajowanego?
– Jak duża jest różnica między płaca oraz dodatkowo benefitami?
W tej sytuacji pracownik ma prawo odmówić zmiany stanowiska jeśli uzna, że proponowane obowiązki są zbyt trudne lub nie odpowiada mu nowa lokalizacja. Również w przypadku znacznego pogorszenia się warunków finansowych.

Jakie prawa chronią pracownika?

Kodeks pracy przewiduje kilka instytucji mających na celu ochronę interesów pracowniczych. Jedną z nich jest tzw. klauzula dobrej wiary, która zabrania nadmiernych zmian umowy o pracę oraz naruszenie jej istotnych elementóW.

Jeżeli propozycja dotyczy zupełnie innej dziedzin i opiera sie jedynie na tym samym kontrakcie to oczywiście musimy brać pod uwagę fakt czy dana osoba posiada odpowiednią kwalifikacje by wykonywać daną funkcję.

Może być różnica między wynikiem a wymaganiami do danej roli zawodowej

Gdy wystepujaca grupa zakładająca zaproponowała nam tak naprawdę inne zajecie ale jednak korzystając tylko i wyłącznie ze starego dokumentu – warto zweryfikować jak bardzo faktyczny nasze możliwości dostosowania efektami które mamy dostarczyć według tego modelowego założenia – rzeczywistość natomiast może okazać się całkiem innam niż planowany przez osobników z gory.

Co jeśli pracownik odmówi zmiany stanowiska?

Jak już wcześniej wspomniano, pracownik ma prawo do odmowy podjęcia nowej roli w firmie. Jeżeli propozycja nie jest korzystna dla strony drugiej lub narusza jej prawa wynikające z umowy o pracę, można ją odrzucić.

Konsekwencje odmowy

Należy jednak pamietać że każda taka decyzja niesie za sobą pewne konsekwencje i może wpłynąć na relacje między stronami zawartej umowy oraz dalszą przyszłość danego projektu.

Pracodawca może postanowić rozwiązać dotychczasowe stosunki pracy albo zwolni cieżko dostosowanym sposobem.

Prawa chroniące przed nadużyciem ze strony zakładajacej

Oczywiście mamy kilka instytucji które mają zapewniwszyć bezpieczeństwo takich osób jak np klauzula solidarnościowa – która co prawda wiążenie się przez naszych obecnych partneruw ale zarazem również musimy brań czynny udział w procesach reorganizacyjnych czy restrukturyzacyjnym.
Ważne

Tak, pracownik może odmówić pracy na innym stanowisku.

Link tag HTML: Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here