Bezpieczeństwo pracy w kabinie lakierniczej – jak je zapewnić?

0
364
Bezpieczeństwo pracy w kabinie lakierniczej

Lakiernictwo to dziedzina przemysłu ciesząca się w obecnych czasach niezwykle wysoką popularnością. Do malowania różnych powierzchni oraz przedmiotów, niezbędne jest odpowiednie miejsce i sprzęt. Lakierowanie przeprowadza się najczęściej w kabinach lakierniczych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu skuteczności oraz wydajności. Kabiny lakiernicze wyposażone są w system wentylacji powietrza, zwiększając tym samym komfort oraz bezpieczeństwo w trakcie lakierowania.

Jakie są zagrożenia podczas pracy w kabinie lakierniczej?

W przemyśle lakierniczym najczęściej wykorzystywaną metodą jest malowanie pod wysokim ciśnieniem, z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Podstawowym zagrożeniem dla osoby pracującej w kabinie lakierniczej jest więc farba, która często zawiera toksyczne lub łatwopalne substancje chemiczne. Nieprzestrzeganie zasad BHP może skutkować zatruciem farbą i dotkliwymi objawami, takimi jak senność, zawroty głowy czy utrata przytomności. Niezwykle częste są także reakcje alergiczne skóry, oczu i układu oddechowego. Aby uniknąć tych konsekwencji, każda wysokiej jakości kabina lakiernicza oferowana przez firmę WIKOMA wyposażona jest w dwa filtry – wstępnego oraz dokładnego oczyszczania.

Kolejne zagrożenie podczas lakierowania to ryzyko pożaru oraz wybuchu, ponieważ wiele lakierów i farb zawiera substancje, które są łatwopalne już po rozpyleniu.

O czym pamiętać podczas pracy w kabinie lakierniczej?

Podstawową zasadą bezpiecznej pracy jest zapoznanie się pracowników ze specyfiką wykorzystywanych przez nich substancji oraz budową kabiny lakierniczej – https://wikoma.pl/oferta/linie-lakiernicze/. Równie istotna jest regularna kontrola stanu technicznego kabiny – jej system wentylacji musi być zawsze sprawny i w pełni wydajny, dzięki czemu pracownik nie będzie narażony na toksyczne substancje chemiczne. Poza tym, miejsce pracy musi być regularnie czyszczone, dzięki czemu uniknąć można ewentualnych zwarć i iskrzeń. W kabinie lakierniczej obowiązuje również bezwzględny zakaz wzniecania ognia oraz palenia.

Każdorazowo, przed przystąpieniem do pracy, pracownika powinien dokładnie sprawdzić drożność filtrów oraz uruchomić system wentylacji. W trakcie prac lakierniczych należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta i unikać niebezpiecznych sytuacji, takich jak rozkładanie plastikowej folii na podłodze, mogące doprowadzić do upadku. Niezwykle ważne jest także niekierowanie pistoletu malarskiego w stronę innych pracowników lub swoją.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo są środki ochrony osobistej. Każdy pracownik musi być wyposażony w:

  • fartuch,
  • kombinezon ochronny,
  • rękawice,
  • okulary,
  • hełm.

Oprócz tego lakiernicy muszą przechodzić regularne szkolenia BHP. W zakładzie pracy powinna znaleźć się także jasna i czytelna instrukcja, umieszczona w dobrze dostępnym miejscu. Dodatkowo lakiernik musi być wyposażony w środki ochrony osobistej, takie jak kombinezon, fartuch, okulary, rękawice oraz hełm.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here