Kiedy wejdzie w życie dyrektywa rodzicielska?

0
17
Kiedy wejdzie w życie dyrektywa rodzicielska?
Kiedy wejdzie w życie dyrektywa rodzicielska?

Kiedy wejdzie w życie dyrektywa rodzicielska?

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się kwestii praw i ochrony dzieci. W ramach tych wysiłków Unia Europejska przyjęła dyrektywę rodzicielską, która ma na celu zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziećmi w przypadku rozwodów lub separacji ich rodziców. Jednak wiele osób zastanawia się, kiedy dokładnie ta dyrektywa wejdzie w życie i jak będzie wpływać na prawa rodzinne.

Czym jest dyrektywa rodzicielska?

Dyrektywa 2019/1024 Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ustanowienia przepisów szczegółowych dla rozporządzenia (UE) nr 2201/2003 co do jurysdykcji oraz wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach małżeńskich lub pokrewnych – znana również jako „dyrektywa rodzicielska” – została przyjęta przez Unię Europejską dnia 20 czerwca 2019 roku.

Głównym celem tej dyrektywy jest zagwarantowanie wolności poruszania się rodzinom między państwami członkowskimi UE oraz zapewnienie pewności prawnej jeśli chodzi o decyzje dotyczące opieki nad dzieckiem wydanymi przez sądy jednego kraju członkowskiego i ich uznawanie w innych państwach członkowskich.

Termin wejścia w życie

Dyrektywa rodzicielska została przyjęta przez Parlament Europejski, jednak aby stać się obowiązującą normą prawną dla wszystkich państw członkowskich UE, musi być transponowana do krajowych systemów prawnych. Termin wejścia dyrektywy w życie różni się zatem między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej.

Polska implementacja dyrektywy

W przypadku Polski proces implementacji jest jeszcze trudno przewidzieć. Rząd polski ma określony czas na dostosowanie swojej legislacji narodowej do wymagań wynikających z dyrektywy – dotyczy to zarówno wprowadzenia nowych regulacji, jak również zmian istniejących już przepisów prawa krajowego.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz Komitetu Stałego Ministrów ds. Współpracy Międzynarodowej Księgowości Rodzinnej i Ochrony Dziecka (CSM), termin ten upływa 11 stycznia 2021 roku.
Źródło

Co oznacza to dla rodziców?

Dyrektywa rodzicielska ma na celu zapewnienie spójności i przewidywalności w sprawach związanych z opieką nad dziećmi po rozwodzie lub separacji. Ma również ułatwić rodzinom podróżowanie między państwami członkowskimi UE, eliminując niepotrzebną biurokrację.

Dla polskich rodzin dyrektywa ta będzie miała wpływ na sposób postępowania sądowego w przypadku sporów dotyczących opieki nad dzieckiem oraz rozwiązywania zagadnień prawnych dotyczących podziału majątku czy alimentów.

Warto jednak pamiętać, że dyrektywa jest skierowana głównie do organów ścigania i służb społecznych odpowiedzialnych za egzekucję decyzji sądowych w zakresie prawa rodinnego. Bezpośrednio nie zmienia ona obecnie obowiązującego kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

Podsumowanie

Mimo że Dyrektywa 2019/1024 Parlamentu Europejskiego została już przyjęta przez Unię Europejską, termin jej wejścia w życie różni się między poszczególnymi państwami członkowskimi. W przypadku Polski proces implementacji trzeba jeszcze poczekać. Jednakże, kiedy dyrektywa w końcu wejdzie w życie dla wszystkich państw członkowskich UE, rodzice będą mogli korzystać z pewności prawnej i spójności dotyczącej opieki nad dzieckiem po rozwodzie lub separacji.

Wezwanie do działania: Sprawdź najnowsze informacje na temat wejścia w życie dyrektywy rodzicielskiej i jej wpływu na Twoje prawa jako rodzica. Przejrzyj stronę https://beautyandbio.pl/ aby uzyskać więcej informacji.

Link tagu HTML :
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here