Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?

0
150
Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?
Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?

Fińskie dzieci są powszechnie uważane za jedne z najlepiej wykształconych na świecie. W badaniach międzynarodowych zajmują one wysokie miejsca w kategoriach takich jak czytanie, matematyka i nauki przyrodnicze. Istnieje wiele czynników wpływających na sukces fińskiego systemu edukacji, ale kilka kluczowych cech może pomóc w wyjaśnieniu dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej.

System edukacyjny w Finlandii

Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej? Odpowiedź na to pytanie tkwi w systemie edukacyjnym, który rządzi w Finlandii. Kraj ten jest znany z jednego z najbardziej efektywnych i innowacyjnych podejść do kształcenia młodych ludzi.

W Finlandii nie ma egzaminów końcowych ani oceniania indywidualnych osiągnięć uczniów. W zamian za to, szkoły mają pełną swobodę dydaktyczną – mogą same decydować o metodach nauczania oraz programach edukacyjnych. Jednakże podczas całego procesu nauki stawiane są duże wymagania dotyczące jakości i skuteczności kształcenia.

Wyniki badań PISA (Program for International Student Assessment) pokazują, że finlandzkie dzieci radzą sobie bardzo dobrze we wszystkich dziedzinach akademickich: czytaniu, matematyce oraz przyrodzie i środowisku społecznym. To właśnie dlatego taki model edukacji spotkało tak wiele uznania na całym świecie.

Podstawowy cel fińskiego systemu edukacji polega na zapewnieniu równości dostępności do dobrego wykształcenia dla każdego dziecka bez względu na pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania rodziny.

Jednym ze sposobów realizowania tego celu jest rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz kreatywności u dzieci. W szkołach finlandzkich dużo uwagi poświęca się nauczaniu problem-solving i tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni.

Każde dziecko ma prawo do bezpłatnego przedszkola, które jest dostępne dla wszystkich od 6-miesięcy życia. Dzięki temu rodzice mają swobodę w pracy zawodowej lub studiowaniu, a jednocześnie ich pociechy są pod opieką wysoko wykwalifikowanego personelu pedagogicznego.

Fińskie szkoły nie stawiają nacisku na konkurencję między uczniami ani wynikami testów osiągniętych przez poszczególne klasy czy grupy wiekowe. Zamiast tego, zachęcają one dzieci do współpracy i wymiany myśli z innymi rówieśnikami poprzez różnorodne projekty edukacyjne i eksperymentowanie z różnymi formami nauki.

Jedną z innowacji wprowadzonych przez fiński system edukacyjny jest tzw. „phenomenon-based learning”. Polega ona na podejściu interdyscyplinarnym – przedmioty takie jak matematykę czy biologię można połączyć ze sobą w ramach jednej lekcji.

W ten sposób uczniowie mogą widzieć powiązania pomiędzy tym co uczą się w praktyce a rzeczywistym światem którym otaczają się każdego dnia. Dzięki temu, nauka staje się bardziej interesująca i zrozumiała dla dzieci.

Fiński system edukacyjny kładzie również duży nacisk na rozwijanie umiejętności językowych u swoich uczniów. Jako jeden z nielicznych państw w Europie, Finlandia oferuje obowiązkowe lekcje zarówno angielskiego jak i szwedzkiego – drugiego języka urzędowego kraju.

Podsumowując, fiński model edukacji jest wyjątkowy ze względu na swobodną dydaktykę oraz brak egzaminów końcowych czy indywidualnego oceniania osiągnić uczniów.

W zamian za to finlandzkie szkoły skupiają się na rozwoju myślenia twórczego oraz zachęcaniu do współpracy między dziećmi poprze różnorodne projekty interdyscyplinarne.

Dlatego też nie dziwi fakt że Finowie od lat zajmują czołowe pozycje w rankingach dotyczących efektywności kształcenia młodych ludzi.

Wezwanie do działania: Przeczytaj artykuł „Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?” i dowiedz się więcej na temat skutecznych metod edukacyjnych stosowanych w Finlandii. Sprawdź tutaj:

https://www.wakacje-marzen.pl/dlaczego-finskie-dzieci-ucza-sie-najlepiej/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here