Czy pracodawcą musi zgłosić praktykanta?

0
105
Czy pracodawcą musi zgłosić praktykanta?
Czy pracodawcą musi zgłosić praktykanta?

Czy pracodawca musi zgłosić praktykanta?

Wielu studentów i absolwentów szuka możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu lub praktyki. Jednak często pojawia się pytanie, czy pracodawca ma obowiązek zgłoszenia takiego praktykanta. Odpowiedź na to pytanie może być złożona, ponieważ zależy ona od różnych czynników.

Różnica między stażem a praktyką

Zanim przejdziemy do omawiania obowiązkowych zgłoszeń, warto wyjaśnić różnicę między stażem a praktyką. Staże są najczęściej bezpłatnymi okresami pracy w firmach mającymi na celu zapoznanie się ze specyfiką danego zawodu oraz zdobycie cennych umiejętności i kontaktów w branży. Przebiegają one pod opieką mentorów, którzy służą radami i pomocną dawką wiedzy.

Z kolei praktyki mogą mieć charakter płatny lub nieplacowy – wszystko zależy od polityki firmy oraz przepisanych regulacji prawnych dotyczących odpowiedniego kraju czy regionu.

Kiedy pracodawcy muszą zgłosić uczestnika programu?

Istnieją pewne sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek zgłoszenia praktykanta. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy praktyka odbywa się na podstawie umowy o pracę lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej.

Praktyki jako część studiów

W przypadku studentów uczących się na uczelniach wyższych i biorących udział w programach praktycznych związanych ze swoim kierunkiem studiów, wymagane jest oficjalne zgłoszenie takiej osoby przez instytucję akademicką do ZUS-u (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz urzędu skarbowego. W ten sposób gwarantowane są odpowiednie ubezpieczenia społeczne dla studenta/pracownika.

Sytuacje zwolnione z obowiązkowego zgłaszania

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie formy staży czy praktyk muszą być formalnie zgłaszane przez pracodawcę. Dotyczy to przede wszystkim krótkoterminowych okresów nauki zawodu lub odbywających się bez wynagrodzenia.
Jednakże wiele firm decyduje się dobrowolnie dokonać tego wpisu nawet jeśli taki wymóg prawny nie istenieje – pozwala im to uniknąć jakichkolwiek problematycznych konsekwencji prawno-pracowniczych.

Praktyki krótkoterminowe

Często firmy oferują możliwość odbycia praktyk lub staży trwających kilka dni czy tygodni. W takim przypadku pracodawca nie musi zgłaszać praktykanta, ponieważ czas taki jest zwykle za krótki na formalne procedury administracyjne.

Zalety i wady obowiązkowego zgłoszenia

Istnieją argumenty zarówno za jak i przeciw obowiązkowemu zgłaszaniu studentów/pracowników odbywających praktykę w firmach.

Zalety:

  1. Prawidłowa ochrona prawna – Formalny wpis do systemu ubezpieczeń społecznych gwarantuje odpowiednie ubezpieczenie dla osoby uczestniczącej w programie, co daje pewność bezpiecznego przebiegu okresu nauki zawodu.
  2. Dobrowolność uznana przez pracodawcę – Dla wielu przedsiębiorstw ważnym aspektem jest transparentność działań oraz dbanie o dobre imię firmy. Zgoda na udział stażysty może świadczyć o wysokich standardach etycznych danej organizacji.

Obrazek

Mentor to jak latarnia morska – pomaga innym znaleźć właściwą drogę.

Wady:

  1. Dodatkowe koszty dla pracodawcy – Związane z formalnym zgłoszeniem praktykanta mogą wiązać się dodatkowe obowiązki podatkowe czy ubezpieczeniowe, co generuje pewne wydatki finansowe.
  2. Zwiększone ryzyko prawno-pracownicze – W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub wypadków podczas trwania programu, odpowiedzialność pracodawcy może być większa niż w sytuacji braku oficjalnego wpisu o udzielaniu praktyk

Ostateczna decyzja dotycząca zgłaszania stażystów/pracowników do organów administracyjnych należy jednak do samego przedsiębiorstwa. Ważne jest przede wszystkim zapewnienie uczestnikom programu bezpiecznych i wartościowych warunków odbycia stażu czy praktyki.
Jeśli masz pytanie na temat obowiązkowego zgłoszenia studenta/pracownika jako osoby biorącej udział w programie nauki zawodu, zawsze możesz skonsultować się ze swoim doradcą ds. kadrowych lub firmami specjalizującymi się we wspieraniu organizacji przy procedurach rekrut

Pracodawca nie musi zgłaszać praktykanta, jednakże zalecamy takie działanie w celu uregulowania wszelkich formalności oraz zapewnienia bezpieczeństwa obu stron. Prosimy kliknąć tutaj, aby odwiedzić stronę https://www.skarbykaszub.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here