Czy pracodawca może narzucić pracę zdalną?

0
49
Czy pracodawca może narzucić pracę zdalną?
Czy pracodawca może narzucić pracę zdalną?

Czy pracodawca może narzucić pracę zdalną?

Czy pracodawca może narzucić pracę zdalną?

Praca zdalna, czyli wykonywanie obowiązków zawodowych spoza tradycyjnego biura, stała się coraz bardziej popularna w ostatnich latach. W szczególności pandemia COVID-19 przyspieszyła ten trend i spowodowała wzrost liczby osób wykonujących swoją pracę z domu. Jednak niektórzy mogą się zastanawiać, czy ich pracodawcy mają prawo narzucać im taką formę pracy.

Jakie są podstawy prawne dotyczące pracy zdalnej?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przyjrzeć się polskiemu kodeksowi pracy. Zgodnie z artykułem 77^3 ustęp 4 Kodeksu Pracy (Dz.U.z1998r., Nr21,poz220), praca za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest możliwa tylko wtedy, gdy zostało to uzgodnione między stronami umowy o zakresie wykonywanych czynności oraz sposobach kontroli nad przebiegiem i efektami tejże pracy.

Zgoda obustronna jako warunek

Oznacza to, że pracodawca i pracownik muszą się porozumieć co do warunków pracy zdalnej. Żadna ze stron nie ma prawa narzucić drugiej strony takiej formy zatrudnienia bez jej zgody. Jeśli obie strony wyrażą zgodę na pracę zdalną, wtedy jest ona możliwa.

Pracownicy objęci prawem

Należy jednak pamiętać o tym, że tylko niektórzy pracownicy mają prawo do pracy zdalnej. Zazwyczaj dotyczy to osób wykonujących zawody umysłowe lub te, których specjalizacja pozwala na wykonywanie swoich obowiązków przy użyciu komputera i Internetu.

Kiedy może być narzucona praca zdalna?

Istnieją sytuacje szczególne, kiedy przepisy pozwalają na narzucenie pracy zdalnej przez pracodawcę nawet bez zgody danego pracownika. Przykładem takiego przypadku jest stan epidemii ogłoszony w Polsce w wyniku pandemii COVID-19. W tej sytuacji rząd może wprowadzić nakazy dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych dotyczące przejścia na tryb home office jako środek zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

Jak chronić swoje interesy?

Jeśli pracownik obawia się, że praca zdalna narusza jego prawa lub nie jest dla niego korzystna, warto skonsultować tę sprawę z przedstawicielami związków zawodowych bądź doradcą prawnym. Ważne jest również prowadzenie rozmowy ze swoim pracodawcą w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i negocjacji dotyczących warunków pracy.

Podsumowanie

Pracodawca może narzucić pracowniku formę pracy zdalnej tylko za jego zgoda oraz jeśli przepisy pozwalają na to w określonych sytuacjach szczególnych. Warto pamiętać o tym, że zarówno pracownik jak i pracodawca mają prawo do współdecydowania o takiej formie zatrudnienia oraz do dbania o swoje interesy. Przyjęcie odpowiedniej postawy komunikacyjnej pozwoli uniknąć sporów i osiągnąć porozumienie między stronami.

Tak, pracodawca może narzucić pracę zdalną.

Wezwanie do działania: Przejrzyj stronę https://bomojezycietopodroz.pl/ w celu uzyskania więcej informacji na temat pracy zdalnej i korzyści z niej wynikających.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here