Czy od lokaty płaci się podatek?

0
200

Czy od lokaty płaci się podatek?

Czy od lokaty płaci się podatek?

Wielu z nas inwestuje swoje oszczędności w różne produkty finansowe, takie jak konta bankowe czy obligacje. Jednym z popularnych sposobów pomnażania kapitału jest też założenie lokaty bankowej. Często jednak pojawiają się pytania dotyczące opodatkowania takiej formy inwestycji. W tym artykule wyjaśnimy, czy od lokat trzeba płacić podatek i jaki ma to wpływ na nasze finanse.

Jak działa opodatkowanie dochodu z lokat?

Głównym źródłem informacji na temat opodatkowania dochodu z różnych instrumentów finansowych jest polski Kodeks Podatkowy. Zgodnie z nim, dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być objęte daniną publicznoprawną w postaci podatku dochodowego. Działanie tego mechanizmu nie ominie również osób posiadających środki ulokowane na rachunku depozytowym.

Różnice między PIT a CIT

Pierwszym krokiem do odpowiedzi na pytanie o obowiązek zapłacenia podatku przy zarobkach z lokat jest określenie, jaki rodzaj podatku nas dotyczy. Najważniejsze różnice między tymi dwoma formami opodatkowania to:

  • PIT (Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych): Jest to forma opodatkowania, która obejmuje osoby fizyczne i ich dochody.
  • CIT (Podatek Dochodowy od Przedsiębiorstw): Dotyczy on przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek kapitałowych.

Kiedy płacimy podatek?

Zgodnie z obowiązującym prawem, dochód uzyskiwany przez klienta banku w wyniku otrzymywanych odsetek lub innych korzyści finansowych może być traktowany jako przychód ze źródła polskiego. W takiej sytuacji będzie wymagane odprowadzenie do urzędu skarbowego odpowiedniej kwoty tytułem podatku dochodowego PIT-37 w terminie do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym – czyli za ubiegły rok kalendarzowy. Oczywiście należy pamiętać o spełnieniu warunku przekroczenia progu wolnego od podatku dla danego roku kalendarzowego.

Jak wygląda system zgłaszania i płacenia podatku od lokaty?

Bank, w którym klient posiada lokatę, jest zobowiązany do poinformowania Urzędu Skarbowego o dochodach wygenerowanych przez klienta. Informacje te są przekazywane na specjalnych formularzach PIT-8C oraz PIT-8AR i wysyłane elektronicznie.

Ponadto banki mają obowiązek sporządzenia dla swoich klientów informacji rocznej (PIT-R) zawierającej m.in. dane dotyczące uzyskanych przychodów ze wszystkich rachunków depozytowych.

Jaki wpływ ma opodatkowanie na nasze finanse?

Niestety, opodatkowanie dochodu z lokat może znacznie zmniejszyć nasze korzyści finansowe wynikłe z takiej inwestycji. Warto jednak mieć świadomość tego faktu już przed założeniem konta oszczędnościowego lub umieszczeniem pieniędzy na depozycie terminowym.

Progi podatkowe

Istotnym elementem warto zapoznać się również ze stawkami progresywnymi obecnymi w polskim systemie podatkowy dla osób fizycznych:

  • Dochód do 85 528 zł – stawka: 17%
  • Dochód powyżej 85 528 zł – stawka: 32%

Przykład obliczenia podatku od lokaty

Aby lepiej zrozumieć, jak opodatkowanie wpływa na nasze finanse w przypadku inwestycji w lokatę, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi:

  • Kwota ulokowana na lokacie: 10 000 zł.
  • Oprocentowanie roczne: 4%.
  • Dochód uzyskany po roku (10 000 * 0.04 = 400 zł).

Zgodnie ze stawkami progresywnymi PIT dla osób fizycznych:
– Na pierwszych 85 528 złotych (czyli do wysokości dochodu nie przekraczającej tego progu) zapłacona zostanie kwota podatku wynosząca 68  pierwsza składka**.

– Pozostałą część dochodu powyżej progowego limitu (w tym przypadku różnica między całym zarobkiem a wartością progową), czyli biorąc założenie że cały wygenerowany przez nas otrzymamy jako korzystny zwrot – to jest dokładnie&nbsp

Tak, od lokaty bankowej płaci się podatek.

Link tagu HTML: https://www.oltur.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here